Propozycje śpiewów - II Niedziela Adwentu

oprac. Piotr Braun

dodane 22.11.2016 22:25

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Oto Pan Bóg przyjdzie (3 razy lub ze zwrotkami: „O Miasto święte”)
Antyfona na wejście brzmi: „Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały * i uraduje się wasze serce”, dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy „Oto Pan Bóg przyjdzie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Oto Pan przybywa (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest święty Jan Chrzciciel, który zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza wzywał do przygotowywania drogi dla przychodzącego Pana. Składając na ołtarzu chleb i wino, zaśpiewajmy pieśń „Oto Pan przybywa”.
 
Śpiew na Komunię:
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na Komunię Świętą głosi: „Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, * i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga”. W nawiązaniu do jej treści, zaśpiewajmy powyższe pieśni, które nazywają Pana radością ludzkich serc („Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony”, zwrotka nr 5) i wzywają nas do radowania się z powtórnego przyjścia Chrystusa („Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”, zwrotka nr 4).
 
Śpiew po Komunii:
Bądź pochwalon na wieki (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Tobie cześć, Tobie chwała (z pieśni: „Na stopniach Twego”)
W czasie psalmu responsoryjnego powtarzaliśmy: „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”. Uwielbiając Pana Boga po Komunii świętej prośmy, aby oddalił od nas głód, choroby i wojny, a także, aby zakwitnął pokój na ziemi.
 
Śpiew na zakończenie:
W tym świętym czasie oczekiwania (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę świętą II Niedzieli Adwentu zakończmy śpiewem powyższej pieśni, która nawiązuje do zasadniczej myśli dzisiejszej liturgii.