Propozycje śpiewów - 8 grudnia

oprac. Piotr Braun

dodane 22.11.2016 22:30

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Witaj Święta i poczęta niepokalanie (zwrotki od nr 1 do nr 8)
„Ogromnie się weselę w Panu, * dusza moja raduje się w Bogu moim, * bo mnie przyodział w szaty zbawienia, * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, * jak oblubienicę strojną w swe klejnoty” – wyraźmy główną myśl antyfony na wejście, jak i tajemnicy dnia, śpiewem pieśni „Witaj Święta i poczęta niepokalanie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Po upadku człowieka grzesznego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W nawiązaniu do Ewangelii, która zawiera opis zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, zaśpiewajmy podczas procesji z darami pieśń „Po upadku człowieka grzesznego”.
 
Śpiew na Komunię:
Czekam na Ciebie, Jezu mój mały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W antyfonie na Komunię Świętą czytamy: „Głoszę Twoją chwałę, Maryjo, * z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest naszym Bogiem”. Przyjmując Ciało Pańskie śpiewajmy pieśń „Czekam na Ciebie, Jezu mój mały”, w której prosimy o Jezusa – Słońce sprawiedliwości.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Po Komunii Świętej wraz z Najświętszą Maryją Panną uwielbiajmy naszego Pana, Boga i Stworzyciela.
 
Śpiew na zakończenie:
Matko Niebieskiego Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy cześć Niepokalanej Dziewicy, śpiewając pieśń „Matko Niebieskiego Pana”.