Propozycje śpiewów - III Niedziela Adwentu

oprac. Piotr Braun

dodane 22.11.2016 22:34

Niedziela Gaudete. Propozycje uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Głos wdzięczny z nieba wychodzi (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Radujcie się! Raz jeszcze powiem (zwrotki od nr 1 do nr 6) – Droga do Nieba, nr 364
Introit III Niedzieli Adwentu wzywa nas do radości w Panu, który się zbliża („Radujcie się zawsze w Panu, * raz jeszcze powiadam: radujcie się! * Pan jest blisko”). Na rozpoczęcie Mszy świętej zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni, które korespondują z antyfoną na wejście.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Niech się radują niebiosa i ziemia (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy psalm „Niech się radują niebiosa i ziemi”, nawiązując tym samym do pierwszego czytania: „Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwtnie!”.
 
Śpiew na Komunię:
Pan jest blisko, już przychodzi (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Pan Jezus już się zbliża (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Nawiązując do antyfony na Komunię Świętą: „Powiedźcie małodusznym: * Odwagi! Nie bójcie się! * Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić”, wykonajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana z całym stworzeniem, śpiewając Panu radosny hymn.
 
Śpiew na zakończenie:
Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Dzisiejszą liturgię zakończmy śpiewem „Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie”, wyrażając radość z tego, że nasz Bóg przychodzi „już dziś na ziemię swą”.