Propozycje śpiewów - IV Niedziela Adwentu

oprac. Piotr Braun

dodane 22.11.2016 22:39

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Grzechem Adama ludzie uwikłani (zwrotki od nr 1 d nr 6)
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie smutnym, adwentowym (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona na wejście brzmi: „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, * niech jak deszcz spłynie z obłoków, * niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”. Liturgię IV Niedzieli Adwentu rozpocznijmy śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Archanioł Boży, Gabryel (zwrotki nr 1, 4)
O Adonai, Wodzu Izraela (z pieśni: „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”)
W Ewangelii kontemplowaliśmy scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W czasie procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy pieśń „Archanioł Boży, Gabryel”. Można także wykonać antyfonę przepisaną na 18 grudnia – „O Adonai, Wodzu Izraela”.
 
Śpiew na Komunię:
Czekam na Ciebie, Jezu mój mały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Oto Panna pocznie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
„Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel” – brzmi antyfona komunijna. Wyraźmy jej myśl śpiewem jednej z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przyjąwszy Najświętsze Ciało Pana, dziękujmy dobremu Bogu za Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem.
 
Śpiew na zakończenie:
Matko Odkupiciela (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zdrowaś bądź, Maryja (zwrotki od nr 1 do nr 12)
Oddajmy cześć Maryi, która zgodziła się być Matką Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela.