Propozycje śpiewów - 27 grudnia

oprac. Piotr Braun

dodane 20.12.2016 21:48

Św. Jana Ewangelisty. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Wiwat dzisiaj Boskiej istości (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W antyfonie na wejście słyszymy: „Sławimy świętego Jana, który w czasie Wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa. * Błogosławiony Apostoł, któremu zostały objawione tajemnice nieba. * Przez swoją Ewangelię rozszerzył po całym świecie słowa życia”. Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy kolędą „Wiwat dzisiaj Boskiej istości”, w której śpiewamy o spełnionych proroctwach.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pasterze mili, coście widzieli (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że święty Jan był zawsze blisko Jezusa i przekazał to, co widział i słyszał. Podczas procesji z darami zaśpiewajmy kolędę „Pasterze mili, coście widzieli”.
 
Śpiew na Komunię:
Niepojęte dary dla nas daje (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Podczas Komunii świętej śpiewajmy kolędę, która koresponduje z antyfoną komunijną: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. * Z jego pełności otrzymaliśmy wszyscy”.
 
Śpiew po Komunii:
W żłobie leży, któż pobieży (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do psalmu responsoryjnego, w którym słyszeliśmy wezwanie do radości, śpiewajmy po Komunii Świętej kolędę „W żłobie leży, któż pobieży”.
 
Śpiew na zakończenie:
Hej, w dzień narodzenia (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy kolędę „Hej, w dzień narodzenia”.