Propozycje śpiewów - 28 grudnia

oprac. Piotr Braun

dodane 20.12.2016 21:52

Świętych Młodzianków Męczenników. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie (zwrotki od nr 1 do nr 9)
W nawiązaniu do introitu: „Niewinne dzieci zostały zabite za Chrystusa. * Teraz towarzyszą Barankowi bez skazy i głoszą Jego chwałę”, jak również do tajemnicy dnia, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem kolędy „W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
W żłobie leży, któż pobieży (zwrotki nr 1, 7)
W nawiązaniu do Ewangelii podczas przygotowania darów zaśpiewajmy siódmą zwrotkę kolędy „W żłobie leży, któż pobieży”, która opisuje rzeź niewiniątek w Betlejem.
 
Śpiew na Komunię:
Królu Anielski, Panie niebieski (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Podczas Komunii świętej śpiewajmy kolędę, która koresponduje z antyfoną komunijną: „Dzieci z Betlejem zostały wykupione spośród ludzi * na pierwociny dla Boga i dla Baranka. * Towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie”.
 
Śpiew po Komunii:
Chwalcie, o dziatki (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Uwielbiajmy naszego Stwórcę słowami psalmu „Chwalcie, o dziatki”.
 
Śpiew na zakończenie:
Gdy śliczna Panna (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy kolędę „Gdy śliczna Panna”.