Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 10.01.2017 22:09

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit II Niedzieli Zwykłej został zaczerpnięty z psalmu 65: „Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy”. Dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy psalm „Boże, zmiłuj się nad nami”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Oto jest Baranek Boży (zwrotki od nr 1 do nr 2) – Droga do nieba, nr 288
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Pan Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Wyraźmy tę prawdę śpiewem „Oto jest Baranek Boży”.
Podtrzymując zwyczaj śpiewania kolęd do 2 lutego, można zaśpiewać kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”, której refren nawiązuje do aklamacji przed Ewangelią.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Bóg jest miłością, zbawieniem (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Kościół podaje nam dzisiaj dwie antyfony na Komunię świętą: „Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi” oraz „Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje”. Podczas Komunii świętej wykonajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Panie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Gdy się Chrystus rodzi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Jezus Chrystus, Baranek Boży, gładzi nasze grzechy. Dlatego po Komunii świętej dziękujmy naszemu Bogu za to, że przebacza nam grzechy.
Podtrzymując zwyczaj śpiewania kolęd do 2 lutego, można zaśpiewać kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”, która nawiązuje do pierwszego czytania o Jezusie Chrystusie jako światłości całej ziemi („Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi * ciemna noc w jasności promienistej brodzi…”).
 
Śpiew na zakończenie:
Mizerna cicha, stajenka licha (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Śpiewem kolędy „Mizerna cicha, stajenka licha” zakończmy Mszę świętą.