Propozycje śpiewów - V Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 01.02.2017 19:35

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Cały świat niech śpiewa (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Upadnij na kolana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, * zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, * albowiem On jest naszym Bogiem”, liturgię V Niedzieli Zwykłej rozpocznijmy śpiewem „Cały świat niech śpiewa” lub „Upadnij na kolana”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Składamy Ci, Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wy jesteście na ziemi światłem mym (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że jesteśmy światłem świata, że powinniśmy tym światłem jaśnieć przed ludźmi, aby widzieli nasze czyny. Podczas procesji z darami, ofiarując wraz z chlebem i winem nasze czyny zaśpiewajmy wskazane pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Dziękujmy Panu, bo jest dobry (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Bądź pochwalon na wieki (zwrotki od nr 1 od nr 7)
Na dzisiejszą niedzielę Mszał Rzymski proponuje dwie antyfony komunijne: „Niech dziękują panu za Jego dobroć, * za Jego cuda dla synów ludzkich, * bo głodnego nasycił * a łaknącego napełnił dobrami” oraz „Błogosławieni, którzy się smucą, * albowiem będą pocieszeni. * Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, * albowiem będą nasyceni”. Nawiązując do ich treści, podczas Komunii świętej śpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii świętej uwielbiajmy naszego Króla, który jest naszym światłem i naszym życiem (zob. zwrotka nr 4).
 
Śpiew na zakończenie:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Liturgię V Niedzieli Zwykłej zakończmy śpiewem ku czci Dziewicy Maryi, która zrodziła światu „Przedwieczną Światłość”.