Propozycje śpiewów - 14 lutego

oprac. Piotr Braun

dodane 07.02.2017 21:27

Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy. uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na początku Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń „Złącz, Panie, miłujących Cię”, która nawiązuje do kolekty: „Boże (…) uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Idźcie na cały świat”, która nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Kłaniam się Tobie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do antyfony na Komunię świętą: „Uczniowie poszli i głosili Ewangelię, * a Pan współdziałał z nimi * i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”, zaśpiewajmy pieśń „Kłaniam się Tobie” (zob. zwrotka nr 6).
 
Śpiew po Komunii:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki od nr 7 do nr 10)
Wychwalajmy naszego Pana, śpiewając radosny hymn.
 
Śpiew na zakończenie:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zakończmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem „Chwalcie Pana wszyscy”, który nawiązuje do psalmu responsoryjnego.