Propozycje śpiewów - VII Niedziela zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 07.02.2017 21:31

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
W każdym strapieniu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę świętą rozpocznijmy śpiewem ku czci Bożego Miłosierdzia – „W każdym strapieniu” – nawiązując tym samym do introitu: „Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. * Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Miłujcie się wzajemnie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Składając na ołtarzu dar chleba i wina, śpiewajmy zaproponowane pieśni, które nawiązują do dzisiejszej liturgii Słowa.
 
Śpiew na Komunię:
Jezusowi cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (zwrotki od nr 1 od nr 3)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie, śpiewajmy powyższe pieśni, w których wyrażamy główne myśli antyfon komunijnych: „Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy” oraz „Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem. Synem Bożym, * który na ten świat przyszedł”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Dzięki, o Panie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Bogu Ojcu dziękujmy za miłość, śpiewając „Dzięki, o Boże Ojcze” lub „Dzięki, o Panie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Tam, w niebieskiej krainie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę świętą zakończmy śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny, do której możemy się uciekać, „gdy nieprzyjaciel rani” (zob. zwrotka nr 2).