Propozycje śpiewów - VIII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 07.02.2017 21:39

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Pod Twą obronę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Pod Twą obronę”, która nawiązuje do antyfony na wejście: „Pan jest moim obrońcą. * Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, * ocalił mnie, gdyż mnie miłuje”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki nr 1, 3)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do złożenia swojej ufność w Bożej Opatrzności. Dlatego podczas procesji z darami zaśpiewajmy pieśń „Być bliżej Ciebie chce” i/lub „Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska”.
 
Śpiew na Komunię:
Skosztujcie i zobaczcie (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfony na Komunię brzmią: „Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem, * i psalm zagram imieniu Najwyższego Pana” oraz „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata”. Wyraźmy ich myśl, śpiewając podczas Komunii świętej zaproponowane pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Pan Bóg nie opuszcza swojego ludu. Po Komunii świętej zaśpiewajmy pieśń „O Boże, dzięki Ci składamy”, w której prosimy, aby Pan Jezus pozostał „z nami w doczesności i po wieczny czas”.
 
Śpiew na zakończenie:
Nie opuszczaj nas, Matko (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Liturgię dzisiejszej niedzieli zakończmy śpiewem pieśni „Nie opuszczaj nas, Matko”.