Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

dodane 07.03.2017 11:50

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Bądź mi litościw (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W nawiązaniu do antyfon na wejście: „O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy” oraz „Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków”, rozpocznijmy Mszę świętą II Niedzieli Wielkiego Postu śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, Ty widzisz (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (zwrotki od nr 1 do nr 5) – Exsultate Deo, nr 46
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że Pan Jezus „zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię”, natomiast Ewangelia przytoczyła opis Przemienienia Pańskiego. Dlatego podczas przygotowania darów śpiewajmy pieśń „Panie, Ty widzisz”, wyrażając prawdę, że z „krzyża płyną zmartwychwstania zdroje” oraz pieśń „Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie”.
 
Śpiew na Komunię:
Ojciec nam powierzył Słowo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Witam Cię, witam (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię świętą została zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Mateusza: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie”. Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie, zaśpiewajmy pieśń „Ojciec nam powierzył Słowo” lub „Witam Cię, witam”.
 
Śpiew po Komunii:
Najwyższemu Panu chwała (zwrotka nr 1) – z pieśni „Boże, lud Twój”
Oddajmy chwałę Przemienionemu Panu Jezusowi śpiewem „Najwyższemu Panu chwała”.
 
Śpiew na zakończenie:
Krzyżu Chrystusa (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Liturgię II Niedzieli Wielkiego Postu zakończmy śpiewem ku czci Krzyża Świętego, na którym „Król świata całego” „zniweczył śmierć”.