Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

dodane 07.03.2017 12:07

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu miłości (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Nawiązując do antyfony na wejście („Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”), rozpocznijmy liturgię IV Niedzieli Wielkiego Postu śpiewem pieśni, która naszego Pana nazywa pociecha, radością, rozkoszą i słodkością.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bliskie jest Królestwo Boże (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Pan Jezus jest światłością świata. Wyraźmy tę prawdę śpiewem „Bliskie jest Królestwo Boże”.
 
Śpiew na Komunię:
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zbliżam się w pokorze (zwrotki od nr 1 do nr 7)
„Pan dotknął moich oczu, * poszedłem, obmyłem się, przejrzałem * i uwierzyłem Bogu” – brzmi antyfona komunijna, dlatego podczas Komunii świętej zaśpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Pasterzem jest mój dobry Pan (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przyjąwszy Ciało Pańskie dziękujmy Dobremu Pasterzowi za dary, których doświadczamy.
 
Śpiew na zakończenie:
Tysiąckroć bądź pozdrowiony, o Krzyżu prześwięty (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy cześć Krzyżowi Świętemu.