Propozycje śpiewów - 6 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 04.05.2017 11:40

Świętych apostołów Filipa i Jakuba

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem „Idźcie na cały świat”, którego druga zwrotka nawiązuje do introitu: „Bóg z miłości wybrał świętych apostołów Filipa i Jakuba * i dał im wieczną chwałę. Alleluja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Ludu kapłański, ludu królewski (zwrotka nr 4)
W Ewangelii słyszeliśmy, że Pan Jezus jest „drogą i prawdą i życiem”. Dlatego podczas procesji z darami zaśpiewajmy czwartą zwrotkę pieśni „Ludu kapłański, ludu królewski”.
 
Śpiew na Komunię:
Zbliżam się w pokorze (zwrotki od nr 1 do nr 7)
„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. * Filipie, kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” – rozważając antyfonę komunijną zaśpiewajmy pieśń „Zbliżam się w pokorze” (zob. zwrotka nr 7).
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem „Głoś imię Pana”, nawiązując tym samym do psalmu responsoryjnego.
 
Śpiew na zakończenie:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy psalm „Chwalcie Pana wszyscy”.