Propozycje śpiewów - 8 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 04.05.2017 11:52

Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Liturgię dzisiejszej uroczystości rozpocznijmy śpiewem „Przykazanie nowe daję wam”, który nawiązuje do introitu: „Świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, * a nie wstydziłem się, * i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem. * Alleluja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jam jest Pasterz dobry (zwrotki nr 1, 2, 4, 5)
W Ewangelii słyszeliśmy, że dobry Pasterz oddaje swoje życie za powierzone owce. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, zaśpiewajmy pieśń „Jam jest Pasterz dobry”.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona komunijna kontynuuje myśl Ewangelii: „Ja jestem dobrym Pasterzem, * i znam owce moje, a moje Mnie znają. * Alleluja”. Dlatego podczas Komunii świętej śpiewajmy „O Panie, Tyś moim Pasterzem”.
 
Śpiew po Komunii:
Duszo Chrystusa, uświęcaj mnie (zwrotka nr 1)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że nikt i nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga”. Dlatego po Komunii świętej wołajmy: „nie dopuść mi odpaść od siebie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Święty Stanisławie, patronie nasz (3 razy)
Mszę świętą zakończmy śpiewem ku czci świętego Stanisława.