Propozycje śpiewów - Wniebowstąpienie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 24.05.2017 21:28

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Śpiew na wejście:
Chrystus Pan w niebo wstępuje (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Liturgię dzisiejszej uroczystości rozpocznijmy śpiewem „Chrystus Pan w niebo wstępuje”, którym nawiązuje do introitu: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Witaj, witaj dniu święty! (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń o Wniebowstąpieniu Pańskim.
 
Śpiew na Komunię:
Oto Chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Panie, dobry jak chleb (zwrotka nr 4)
„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja” – brzmi antyfona komunijna. Wyraźmy jej myśl śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Najwyższemu Panu chwała (zwrotka nr 1)
Uwielbiajmy Pana, który wśród radości wstąpił do nieba, śpiewem „Najwyższemu Panu chwała” (z pieśni: „Boże, lud Twój”).
 
Śpiew na zakończenie:
Przez Twoje święte Wniebowstąpienie (zwrotka nr 1)
Mszę świętą zakończmy śpiewem o Wniebowstąpieniu Pańskim.