Propozycje śpiewów - Zesłanie Ducha Świętego

oprac. Piotr Braun

dodane 24.05.2017 21:39

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wieczorna Msza Wigilijna

Śpiew na wejście:
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona wigilii Zesłania Ducha Świętego brzmi: „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja”. Śpiewając zaproponowaną pieśń, zaprośmy do naszych serc Ducha Świętego.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przybądź, Duchu Święty (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W Ewangelii słyszeliśmy zaproszenie, aby zaczerpnąć wody żywej. Przygotowując dary ofiarne, śpiewajmy pieśń „Przybądź, Duchu Święty”, której druga zwrotka nawiązuje do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie, śpiewajmy pieśń „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”, nawiązując do antyfony komunijnej: „W ostatnim dniu święta, * Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Chwała, moc i dziękczynienie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Uwielbiajmy Boga Ojca – Stworzyciela, Jezusa Chrystusa – Odkupiciela i Ducha Świętego – Pocieszyciela.
 
Śpiew na zakończenie:
Przez Twoje święte Ducha Zesłanie (zwrotka nr 1)
Mszę świętą zakończmy śpiewem o Zesłaniu Ducha Świętego.

Msza w dzień

Śpiew na wejście:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Rozważając dzisiejsze introity: „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja” oraz „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja”, rozpocznijmy liturgię uroczystości śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pamiątkę dnia świątecznego (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Pierwsze czytanie zawiera opis Zesłania Ducha Świętego. Podczas przygotowania darów wspomnijmy to wielkie wydarzenie, śpiewem „Pamiątkę dnia świątecznego”.
 
Śpiew na Komunię:
Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce (3 razy)
O, niewysłowione szczęście (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy wskazane pieśni, nawiązując tym samym do antyfony komunijnej: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Uwielbiajmy Boga Ojca – Stworzyciela, Jezusa Chrystusa – Odkupiciela i Ducha Świętego – Pocieszyciela.
 
Śpiew na zakończenie:
W wieczerniku zgromadzeni (zwrotka nr 3)
Duchu Ogniu, Duchu Żarze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę świętą zakończmy śpiewem „W Wieczerniku zgromadzeni” (z pieśni do rozważań różańcowych: „Zebrani przed Twoim ołtarzem”) lub „Duchu Ogniu, Duchu Żarze”.