Propozycje śpiewów - 5 czerwca

oprac. Piotr Braun

dodane 01.06.2017 16:24

NMP Matki Kościoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Weź w swą opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie * razem z Maryją, Matką Jezusa”, jak również do tajemnicy dnia, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „Weź w swą opiekę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Nie opuszczaj nas, Matko (zwrotki nr 1, 6, 7)
Usłysz Bożej Matki głos (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na dzisiejsze święto Kościół proponuje dwie Ewangelię: o weselu w Kanie Galilejskiej i o testamencie z krzyża. Dlatego podczas procesji z darami śpiewajmy zaproponowane pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Mesyjasz przyszedł na świat (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Antyfona na Komunię świętą brzmi: „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, * i była tam Matka Jezusa. * Wtedy Jezus uczynił początek znaków, * objawił swoją chwałę, * i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. Wyraźmy jej myśl, śpiewając wskazane zwrotki pieśni „Mesyjasz przyszedł na świat”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej prośmy o jedność dla Kościoła, śpiewając powyższą pieśń.
 
Śpiew na zakończenie:
Matko, która nas znasz (zwrotki nr 5, 7, 9)
Liturgię dzisiejszego święta zakończmy śpiewem „Matko, która nas znasz”.