Propozycje śpiewów - 8 czerwca

oprac. Piotr Braun

dodane 01.06.2017 16:31

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ludu kapłański, ludu królewski (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Rozważając antyfonę na wejście: „Chrystus, Pośrednik nowego Przymierza, które trwa na wieki, * ma kapłaństwo nieprzemijające”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem pieśni „Ludu kapłański, ludu królewski”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Z rąk kapłańskich (z pieśni: Boże, lud Twój)
Pan Jezus prosił Ojca, aby oddalił od Niego kielich męki. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, śpiewajmy pieśń „Z rąk kapłańskich”.
 
Śpiew na Komunię:
Oto chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Oto chleb Aniołów”, której czwarta zwrotka nawiązuje do antyfony: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata”.
 
Śpiew po Komunii:
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Pan Jezus „stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”, dlatego po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem „Śpiewaj, śpiewaj sercem całym”.
 
Śpiew na zakończenie:
Kapłanów swoich dał nam Bóg (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zakończmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem pieśni, w której prosimy o błogosławieństwo Boga dla kapłanów.