Propozycje śpiewów - XII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 20.06.2017 21:41

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże mocny, Boże cudów (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona XII Niedzieli Zwykłej brzmi: „Pan jest mocą dla swojego ludu, * twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. * Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, * weź ich w opiekę na wieki”. W nawiązaniu do jej treści, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem „Boże mocny, Boże cudów”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (zwrotka nr 1)
W nawiązaniu do drugiego czytania, uwielbiajmy Jezusa Chrystusa, który umierając zwyciężył śmierć.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wyraźmy dzisiejszą antyfonę komunijną („Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”) śpiewem pieśni „O Panie, Ty nam dajesz”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”, dziękując Panu Bogu za to, że wysłuchuje naszych próśb.
 
Śpiew na zakończenie:
Jezu, gdy patrzę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy Świętej oddajmy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.