Propozycje śpiewów - 3 lipca

oprac. Piotr Braun

dodane 26.06.2017 22:05

Św. Tomasza Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię święta świętego Tomasza, Apostoła rozpocznijmy śpiewem „Ciebie całą duszą pragnę”, która nawiązuje do introitu: „Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, * Boże mój, wielbić pragnę Ciebie; * dziękuję Tobie, bo stałeś się moim zbawcą”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pan, mój Wódz i Pasterz mój (zwrotki nr 1, 3)
Ewangelię, którą dzisiaj słyszeliśmy, można streścić wyznaniem świętego Tomasza: „Pan mój i Bóg mój!” Składając na ołtarzu Pański dar chleba i wina, wyznajmy naszą wiarę, że Pan Bóg jest naszym Wodzem i naszym Pasterzem.
 
Śpiew na Komunię:
Zbliżam się w pokorze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Rozważając antyfonę komunijną: „Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”, śpiewajmy podczas Komunii Świętej pieśń „Zbliżam się w pokorze”, która opisuje wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wyrażając naszą wdzięczność za wiarę w Boga, śpiewajmy pieśń „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”.
 
Śpiew na zakończenie:
Racz być, Chryste, przebłaganym (zwrotki nr 1, 3, 7)
Na zakończenie zaśpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Racz być, Chryste, przebłaganym”.