Propozycje śpiewów - 11 lipca

oprac. Piotr Braun

dodane 26.06.2017 22:14

Św. Benedykta, opata, patrona Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Introit dzisiejszego święta brzmi: „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza. * Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, * jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo”. W nawiązaniu do jego treści rozpocznijmy liturgię śpiewem „Głoś imię Pana”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Wszystko Tobie oddać pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dzisiejsza Ewangelia opisuje życie, jakie wybrał święty Benedykt: porzucił wszystko i poszedł za Chrystusem. Składając na ołtarzu Pańskim dar chleba i wina śpiewajmy „Wszystko Tobie oddać pragnę”, poświęcając się Zbawicielowi.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, pragnienia ludzkich serc (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na Komunię brzmi: „Zaprawdę powiadam wam: * Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, * stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne”. W nawiązaniu do jej treści śpiewajmy pieśń „Panie, pragnienia ludzkich serc” i jak owce podążajmy za głosem Dobrego Pasterza.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przyjąwszy Komunię Świętą zaśpiewajmy „Dziękczynne pieśni śpiewajmy” i prośmy Pana Boga o jedność dla Kościoła.
 
Śpiew na zakończenie:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podsumujmy dzisiejszą liturgię śpiewem „Być bliżej Ciebie chcę”, który wyraża zasadniczą myśl Ewangelii.