Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 26.06.2017 22:17

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na wejście brzmi: „W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * nasycę się Twym widokiem, * gdy ukaże się Twoja chwała”. Dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy pieśń „Złącz, Panie, miłujących Cię”, której druga zwrotka nawiązuje do introitu.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
O Panie, otwierasz rękę swoją (zwrotki nr 1, 3)
Wysłuchawszy przypowieści o siewcy, w czasie przygotowania darów ofiarnych zaśpiewajmy pieśń „O Panie, otwierasz rękę swoją”.
 
Śpiew na Komunię:
Gdzie w uroczystej cichości (zwrotki od nr 1 do nr 3)
U drzwi Twoich stoję, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Mszał Rzymski proponuje na XV Niedzielę Zwykłą dwie antyfony komunijne: „Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie” oraz „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim”. Wyraźmy ich myśl śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
O, niewysłowione szczęście (zwrotki nr 1, 4, 5)
W nawiązaniu do liturgii Słowa Bożego, po Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „O, niewysłowione szczęście”, dziękując za Wcielenie Słowa.
 
Śpiew na zakończenie:
Serce Twe, Jezu, miłością goreje (zwrotki nr 1, 4, 9)
Zgodnie z wielowiekową tradycją lipiec był poświęcony czci Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. Uwielbiajmy Krew Zbawiciela przelaną dla naszego zbawienia, śpiewając na zakończenie liturgii zaproponowaną pieśń.