Propozycje śpiewów - 25 lipca

oprac. Piotr Braun

dodane 19.07.2017 22:00

Świętego Jakuba Apostoła (święto). Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Chwała wam, Apostołowie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Święto świętego Jakuba, rozpocznijmy śpiewem hymnu ku czci Apostołów.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki nr 1, 3)
Pan Jezus zastawia dla nas stół, a kielich napełnia obficie. Podczas procesji darami zaśpiewajmy psalm „O Panie, Tyś moim Pasterzem”, który nawiązuje do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Tyś w Wieczerniku (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona na Komunię świętą została wyjęta z dzisiejszej Ewangelii: „Pili z kielicha Pańskiego i stali się przyjaciółmi Bożymi”, dlatego zaśpiewajmy pieśń „Tyś w Wieczerniku”, w której wyrażamy pragnienie spożywania Ciała i Krwi Pańskiej.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki nr 1, 2, 5, 6)
Po Komunii świętej śpiewajmy pieśń, w której dziękujmy za napój dający życie – Krew Chrystusa.
 
Śpiew na zakończenie:
W drogę pokoju, wszelkiej szczęśliwości (zwrotki od nr 1 do nr 2) – Droga do Nieba nr 982
Drugim patronem dzisiejszego dnia jest święty Krzysztof, patron kierowców i podróżujących. Na zakończenie Mszy świętej prośmy Boga Ojca o to, aby zawsze towarzyszył nam podczas podróży.