Propozycje śpiewów - XVII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 19.07.2017 22:04

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Jak miłe przybytki (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Główną myślą antyfony na wejście jest Dom Boży – święte mieszkanie Boga, który „swojemu ludowi daje potęgę i siłę”. Śpiewem na wejście dziękujmy Bożej Opatrzności za dar naszych kościołów.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
O, niewysłowione szczęście (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Królestwo Boże jest wielkim skarbem. My, na ziemi, również posiadamy wielki skarb – Bóg, pod postacią Chleba, mieszka z nami. Dlatego podczas ofiarowania zaśpiewajmy pieśń „O, niewysłowione szczęście”.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Błogosławieni ubodzy i cisi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Nawiązując do dzisiejszych antyfon: Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem o ni miłosierdzia dostąpią. * Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Nierozdzielna Trójco Święta (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Uwielbiajmy Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który jest źródłem mądrości.
 
Śpiew na zakończenie:
O Krwi najdroższa (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zgodnie z wielowiekową tradycją lipiec był poświęcony czci Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. Uwielbiajmy Krew Zbawiciela przelaną dla naszego zbawienia, śpiewając na zakończenie liturgii zaproponowaną pieśń.