Propozycje śpiewów - 9 sierpnia

oprac. Piotr Braun

dodane 08.08.2017 10:38

Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
W krzyżu cierpienie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Winniśmy się chlubić krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa – wyrażając główną myśl introitu, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „W krzyżu cierpienie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wszystko Tobie oddać pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Lekcjonarz proponuje do odczytania dwie Ewangelie, dlatego w czasie przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Ciebie całą duszą pragnę” (jeśli odczytano Mt 25, 1-13) lub „Wszystko Tobie oddać pragnę” (jeśli odczytano Mt 16, 24-27).
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy „O Panie, Tyś moim Pasterzem”, nawiązując do antyfony na Komunię, która została wyjęta z psalmu 22: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.
 
Śpiew po Komunii:
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Pieśnią „Śpiewaj, śpiewaj sercem całym” uwielbiajmy Pana Boga.
 
Śpiew na zakończenie:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „Być bliżej Ciebie chcę”, który nawiązuje do antyfony na wejście.