Propozycje śpiewów - XX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 08.08.2017 10:56

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Na stopniach Twego (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Spojrzyj z nieba wysokiego (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W antyfonie na wejście słyszymy: „Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, * i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. * Jeden dzień w przybytkach Twoich * jest lepszy niż innych tysiące”. Nawiązując do jej treści, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przez chrztu świętego wielki dar (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Strzeżmy naszej wiary i prośmy, aby nasza wiara była tak wielka, jak wiara ewangelicznej kobiety kananejskiej.
 
Śpiew na Komunię:
O mój Jezu, w Hostii skryty (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Pan zstąpił z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Mszał Rzymski proponuje dwie antyfony komunijne na XX Niedzielę Zwykłą: „U Pana jest łaska, * u Niego obfite odkupienie” oraz „Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. * Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki”. W czasie Komunii Świętej śpiewajmy, zatem powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do Ewangelii, prośmy o umocnienie naszej wiary, śpiewając zaproponowaną pieśń.
 
Śpiew na zakończenie:
Dobra Matko i Królowo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Sierpień jest miesiącem licznych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych w Polsce, przede wszystkim na Jasną Górę. Dlatego Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.