Propozycje śpiewów - XXI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 08.08.2017 11:31

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię XXI Niedzieli Zwykłej rozpocznijmy śpiewem „Pokładam w Panu ufność mą”, który nawiązuje do antyfony na wejście: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. * Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. * Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże, obdarz Kościół Twój (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do Ewangelii, prośmy Pana Boga, aby obdarzył jednością i pokojem Kościół święty.
 
Śpiew na Komunię:
Witaj, Pokarmie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Jam jest Chlebem żywym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfony komunijne brzmią: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie” oraz „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, * ma życie wieczne, * a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Dlatego podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Nawiązując do Ewangelii, prośmy naszego Ojca, aby zachował Kościół święty od wszelkiego złego.
 
Śpiew na zakończenie:
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Sierpień jest miesiącem licznych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych w Polsce, przede wszystkim na Jasną Górę. Dlatego Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.