Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Brauna

dodane 31.08.2017 16:08

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Z tej biednej ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dzisiejszy introit brzmi: „Panie, zmiłuj się nade mną, * bo nieustannie wołam do Ciebie. * Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają”. Wyraźmy jego treść śpiewem pieśni „Z tej biednej ziemi”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy wezwanie do podążania za Chrystusem i niesienia krzyża. Dlatego podczas procesji z darami ofiarnymi śpiewajmy „Być bliżej Ciebie chcę”.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Błogosławieni ubodzy i cisi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Nawiązując do antyfon komunijnych na XXII Niedzielę Zwykłą: „Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych” oraz „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie”, śpiewajmy podczas Komunii „Panie, dobry jak chleb” i/lub „Błogosławieni ubodzy i cisi”.
 
Śpiew po Komunii:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W drugim czytaniu słyszeliśmy o rozumnej służbie Bożej, a w Ewangelii o konieczności naśladowania Chrystusa niosącego krzyż. Po Komunii Świętej śpiewamy „Cały świat niech śpiewa tę pieśń”, której druga i czwarta zwrotka nawiązują do usłyszanego Słowa Bożego.
 
Śpiew na zakończenie:
Nie opuszczaj nas, Matko (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Oddajmy cześć Najświętszej Maryi Pannie śpiewem pieśni „Nie opuszczaj nas, Matko”.