Propozycje śpiewów - 14 września

oprac. Piotr Braun

dodane 06.09.2017 21:41

Podwyższenie Krzyża Świętego. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W antyfonie na wejście czytamy: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”. Nawiązując do jej treści, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Krzyżu mój, Krzyżu (zwrotki nr 1, 3)
W liturgii Słowa Bożego słyszeliśmy, że krzyż Chrystusa jest znakiem ocalenia i narzędziem zbawienia. Dlatego podczas procesji z darami ofiarnymi śpiewajmy „Krzyżu mój, Krzyżu”.
 
Śpiew na Komunię:
Zbliżam się w pokorze (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona komunijna brzmi: „Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie”. Podczas Komunii śpiewajmy pieśń „Zbliżam się w pokorze”.
 
Śpiew po Komunii:
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Pan Jezus „stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”, dlatego po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem „Śpiewaj, śpiewaj sercem całym”.
 
Śpiew na zakończenie:
W krzyżu cierpienie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń „W krzyżu cierpienie”.