Propozycje śpiewów na 33. niedzielę zwykłą

publikacja 15.11.2007 18:30

Wejście:
Z tej biednej ziemi
"Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham (...)"- głosi dzisiejsza antyfona na wejście. Nawiązując do jej słów, śpiewajmy na rozpoczęcie liturgii "Z tej biednej ziemi".

Dary:
Gdzie miłość wzajemna
W psalmie słyszeliśmy zapowiedź o rychłym przyjściu Zbawiciela. W czasie procesji z Darami warto zaśpiewać "Gdzie miłość wzajemna i dobroć", prosząc aby ustały "wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus".

Komunia:
Rzućmy się wszyscy społem
Pan zstąpił z nieba

Pan nadchodzi, aby osądzić ziemię. W czasie każdej Eucharystii przychodzi do nas pod postacią chleba, dlatego uczcijmy Go należnym śpiewem, oddając Mu cześć, chwałę i pokłon.

Uwielbienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Odwołując się do psalmu responsoryjnego, w którym słyszymy wołanie do radowania się "na oczach Pana, Króla", zaśpiewajmy "Radośnie Panu hymn śpiewajmy".

Zakończenie:
Królowej Anielskiej
Na zakończenie liturgii oddajmy cześć Maryi, śpiewając ku Jej czci "Królowej Anielskiej".