Propozycje śpiewów na Środę Popielcową

dodane 04.02.2008 19:47

Wejście:
Bądź mi litościw
Nawiązując do antyfony na wejście, w której wychwalamy Boga za miłosierdzie, okazywane wszystkim ludziom oraz za to, że przebacza nam grzechy, rozpocznijmy liturgię od śpiewu "Bądź mi litościw"

Posypanie głów popiołem:
Posypmy głowy popiołem
Święty Boże, Święty Mocny
Kto się w opiekę
Boże w dobroci
Przed oczy Twoje, Panie

Podczas obrzędu posypania głów popiołem, wyraźmy naszą skruchę, śpiewając powyższe pieśni o charakterze pokutnym

Dary:
Z tej biednej ziemi
W psalmie responsoryjnym psalmista prosi Boga o okazanie swojego miłosierdzia. Odwołując się do tych słów, zaśpiewajmy w czasie procesji z Darami pieśń "Z tej biednej ziemi"

Komunia:
U drzwi Twoich stoję, Panie
Witam Cię, witam

W nawiązaniu do dzisiejszego psalmu pokutnego 51(50), podczas Komunii świętej warto zaśpiewać jedną z powyższych pieśni

Uwielbienie:
Duszo Chrystusowa
W Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi do swoich uczniów, aby strzegli się złych uczynków. Podczas uwielbienie Boga po Komunii św., zaśpiewajmy pieśń "Duszo Chrystusowa", w której prosimy o obronę i schronienie przed złem

Zakończenie:
Przepuść, Panie, przepuść
Nawiązując do pierwszego czytania z Księgi proroka Joela, zakończmy liturgię Mszy św. śpiewem wezwania "Przepuść, Panie, przepuść"


Tagi: