Propozycje śpiewów na 1. niedzielę Wielkiego Postu

publikacja 07.02.2008 18:15

Wejście:
Kto się w opiekę
Odwołując się do antyfony na wejście, zaczerpniętej z psalmu 91(90), na rozpoczęcie Mszy św. zaśpiewajmy parafrazę tego psalmu w przekładzie Franciszka Karpińskiego

Dary:
Bądź mi litościw
Po raz kolejny słyszymy psalm 51(50), w którym wzywamy miłosierdzia Boga, dlatego podczas przygotowania Darów warto śpiewać pieśń "Bądź mi litościw"

Komunia:
Pójdź do Jezusa
W Ewangelii słyszymy o czterdziestodniowym poście Jezusa na pustyni. Podczas przyjmowania Ciała Chrystusa, zaśpiewajmy "Pójdź do Jezusa", prosząc, aby przyjęcie Jego Ciała strzegło nas od różnorakich pokus
O, Panie Ty nam dajesz
Szatan przyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wyraźmy tę prawdę, śpiewając "O, Panie Ty nam dajesz"

Uwielbienie:
Święte milczenie
Kościół zaleca, aby wszyscy, którzy posilili się Komunią św. przez pewien czas trwali w cichej modlitwie (por. EM 38)

Zakończenie:
Któryś za nas cierpiał rany
Zakończmy ofiarę Mszy św. śpiewem, w którym prosimy o zmiłowanie cierpiącego Zbawiciela