Propozycje śpiewów - 30. niedziela zwykła ( lub ) rocznica konsekracji kościoła własnego

publikacja 23.10.2008 22:07

XXX niedziela zwykła


Rozpoczęcie:

Serce me do Ciebie wznoszę (1-4)

Odwołując się do antyfony na wejście: „Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza”, rozpocznijmy liturgię XXX Niedzieli Zwykłej od śpiewu „Serce me do Ciebie wznoszę”.

Przygotowanie Darów:

Przykazanie nowe daję wam (1-2)

W dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus mówi o największym przykazaniu, jakim jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, zatem w czasie procesji z Darami ofiarnymi śpiewajmy pieśń „Przykazanie nowe daję wam”.

Komunia święta:

O, mój Jezu, w Hostii skryty (1-3)

W nawiązaniu do pierwszej antyfony na Komunię świętą („Będziemy się radować ze zbawienia i wielbić imię Pana Boga naszego”) wykonajmy pieśń „O, mój Jezu, w Hostii skryty”.

Bądźże pozdrowiona Hostyjo (1-3, 8)

W drugiej antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wonność Bogu”, dlatego w czasie Komunii świętej śpiewajmy „Bądźże pozdrowiona Hostyjo”, zwłaszcza ósmą zwrotkę tej pieśni.

Uwielbienie po Komunii świętej:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (1-4)

Odwołując się do psalmu responsoryjnego, wysławiajmy Boga Ojca śpiewem pieśni „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”, która nawiązuje do dzisiejszego psalmu.

Zakończenie:

Pod Twą obronę (1-2)

Psalmista nazywa dzisiaj Boga skałą, tarczą, zbawieniem i obroną. Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy pieśń „Pod Twą obronę”, w której oddajemy się w opiekę Najwyższego.Propozycje na rocznicę poświęcenia kościoła
na następnej stronieRocznica poświęcenia kościoła


Rozpoczęcie:

Jak miłe przybytki nam dał (1-2)

W rocznicę poświęcenia kościoła własnego, rozpocznijmy liturgię Mszy św. śpiewem pieśni „Jak miłe przybytki nam dał”, która nawiązuje do antyfony na wejście („Pełen majestatu jest Bóg w swojej świątyni, Bóg naszych ojców sam daje swojemu ludowi potęgę i siłę”).

Przygotowanie Darów:

Boże, obdarz Kościół swój (1-3)

Odwołując się do słów z dzisiejszej Ewangelii („Na [...] opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”), w czasie procesji z Darami można zaśpiewać pieśń „Boże, obdarz Kościół swój”.

Komunia święta:

Jeden chleb (1-3)

W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy”. Nawiązując do tych słów, w czasie Komunii świętej śpiewajmy pieśń „Jeden chleb”, prosząc, aby Chrystus złączył nas w swoim Kościele.

Uwielbienie po Komunii świętej:

Alleluja, zbawienie, chwała i moc (1-6)

W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego, w którym śpiewaliśmy: „Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków. Twoja jest, o Panie, wielkość i potęga, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje”, podczas uwielbienia można śpiewać Kantyk z Księgi Apokalipsy św. Jana- „Alleluja, zbawienie, chwała i moc”.

(lub)

Ciebie, Boga wysławiamy (1-14)

Po przyjęciu Ciała Chrystusa, wyśpiewajmy Bogu hymn uwielbienia, dziękując Mu za nasze świątynie, w których możemy karmić się Słowem i Ciałem Jezusa.

Zakończenie:

Pieśń ku czci Patrona/Patronów kościoła

Zakończmy Mszę świętą śpiewem pieśni ku czci Patrona/Patronów, którego/których czcimy w naszych kościołach.