Propozycje śpiewów - Uroczystość Wszystkich Świętych

publikacja 30.10.2008 14:58

Rozpoczęcie:

Chwalcie Pana wszyscy (1-3)

Odwołując się do antyfony na wejście z dzisiejszej uroczystości: "Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego", rozpocznijmy liturgię śpiewem pieśni "Chwalcie Pana wszyscy"

Przygotowanie Darów:

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy" (1)

W śpiewie przed Ewangelią słyszeliśmy: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię", dlatego podczas procesji z Darami warto zaśpiewać "Przyjdźcie do Mnie wszyscy".

Komunia święta:

Pójdźcie błogosławić Pana (1-3)

Antyfona na Komunię świętą przekazuje nam osiem błogosławieństw, które Chrystus wypowiedział w czasie kazania na górze. Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy pieśń "Pójdźcie błogosławić Pana".

Uwielbienie po Komunii świętej:

Ciebie, Boga wysławiamy (1-14)

Po przyjęciu Komunii świętej warto zaśpiewać hymn "Ciebie, Boga wysławiamy", wyrażając wdzięczność za świętych, którzy orędują za nami w niebie.

Zakończenie:

Kto się w opiekę odda (1-3)

W drugim czytaniu słyszeliśmy, że "kto pokłada w Nim [Bogu] nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty". Na zakończenie liturgii śpiewajmy psalm "Kto się w opiekę odda", oddając się w opiekę Boga
Najwyższego.