Propozycje śpiewów - 4. niedziela Adwentu (B)

publikacja 18.12.2008 17:20

Rozpoczęcie:
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (1-3)
"Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela"- słyszymy w antyfonie na wejście. Dlatego w czasie procesji wejścia śpiewajmy "Spuśćcie nam na ziemskie niwy".

Przygotowanie Darów:
Archanioł Boży Gabriel (1-3/4)
W nawiązaniu do Ewangelii o Zwiastowaniu Pańskim śpiewajmy w czasie przygotowania Darów ofiarnych pieśń "Archanioł Boży Gabriel".

Komunia święta:
Bądźże pozdrowiona, Hostio (1-4)
Antyfona na wejście przekazuje nam proroctwo Izajasza: "Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel". Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy "Bądźże pozdrowiona Hostio".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (1-4)
Po przyjęciu Najświętszego Ciała Chrystusa uwielbiajmy Boga, który jest naszym jedynym Ojcem śpiewem psalm "Cały świat niech śpiewa tę pieśń".

Zakończenie:
Zdrowaś Maryja, Bogarodzico (1-3)
Ofiarę Mszy świętej zakończmy pieśnią ku czci Matki Bożej "Zdrowaś Maryja, Bogarodzico", nawiązując do Ewangelii dzisiejszej niedzieli.