Propozycje śpiewów - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

dodane 29.06.2011 23:02

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Rozpoczęcie:
Twemu Sercu cześć składamy (1-3)
Śpiewem pieśni "Twemu Sercu cześć składamy" rozpocznijmy liturgię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Przygotowanie Darów:
Witaj Krynico, dobra wszelakiego (1-2)
Nawiązując do Ewangelii, w której słyszeliśmy o przebiciu boku Chrystusa, śpiewajmy pieśni "Witaj Krynico, dobra wszelakiego".

Komunia święta:
Każda żyjąca dusza (1-5)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (1-3)
Jezu, miłości Twej (1-3)
Pierwsza antyfona na Komunię świętą głosi: "Pan mówi: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza", dlatego śpiewajmy podczas Komunii świętej pieśń "Każda żyjąca dusza" lub "Przyjdźcie do Mnie wszyscy".
W drugiej antyfonie komunijnej słyszymy: "Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa i natychmiast wypłynęła krew i woda". Śpiewajmy zatem pieśń "Jezu, miłości Twej".


Uwielbienie po Komunii świętej:
Pan jest mocą swojego ludu (x3)
W psalmie responsoryjnym śpiewaliśmy, że "Pan jest [...] mocą i pieśnią, stał się [...] zbawieniem". Uwielbiajmy Boga Ojca śpiewem "Pan jest mocą swojego ludu".

Zakończenie:
Pieśń ku czci Serca Pana Jezusa
Mszę świętą zakończmy śpiewem dowolnej pieśni ku czci Serca Pana Jezusa, np. "Najświętsze Serce Boże" czy "Pobłogosław, Jezu drogi".