Propozycje śpiewów - 28. niedziela zwykła

publikacja 08.10.2009 21:20

Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (1-4)
W nawiązaniu do antyfony na wejście, zaczerpniętej z psalmu 130 (129), wykonajmy jego parafrazę.

Przygotowanie Darów:
Panie, w ofierze Tobie (1)
W Ewangelii słyszymy wezwanie do dobrowolnego ubóstwa. Składając na ołtarzu Pańskim dar chleba i wina, śpiewajmy pierwszą zwrotkę śpiewu "Panie, w ofierze Tobie", wyznając naszą nędzę i ubóstwo wobec Boskiego Majestatu.

Komunia święta:
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry (1-5)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (1-6)
Pierwsza antyfona komunijna jest wyjątkiem z psalmu 34 (33), dlatego proponuję zaśpeiwać ten psalm w czasie Komunii świętej.
W drugiej antyfonie słyszymy: "Gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest". Wołajmy zatem w czasie Komunii - "Jezu, Jezu do mnie przyjdź, ach, do mego serca wnijdź..."


Uwielbienie:
Boże, zmiłuj się nad nami (1-4)
W psalmie słyszeliśmy wołanie: "Bądź litościwy dla sług Twoich". Po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem "Boże, zmiłuj się nad nami".

Zakończenie:
Cóż Ci, Jezu damy? (1-3)
Pieśń ku czci Królowej Różańca Świętego
Zakończmy liturgię śpiewem pieśni "Cóż Ci, Jezu damy?", w której - w myśl psalmu- prosimy Chrystusa o wsparcie pracy rąk naszych.
Ze względu na miesiąc różańca świętego, zakończmy liturgię śpiewem pieśni ku czci Królowej Różańcowej.