Propozycje śpiewów - 1. Niedziela Adwentu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 26.11.2009 20:18

Numery: DN – Droga do nieba SS – Śpiewnik Siedleckiego 2001 ExD – Exsultate Deo 2004

Wejście:
DN 208, SS 449
Do Ciebie wznoszę serce me 1-3
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście, fragmentu Psalmu 25.

Przygotowanie darów:
DN 367, ExD 418
Słychać głos strażnika w dali 1-2
Dzisiejsza Ewangelia napomina nas: „Czuwajcie i módlcie się”. Bądźmy zawsze gotowi na przyjście Pana w dniu ostatnim.

Komunia:
DN 374
W czasie świętym adwentowym 1-2,4-5
Druga zwrotka tej pieśni bezpośrednio nawiązuje do dzisiejszej antyfony na komunię: „Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza ziemia wyda swój owoc.”

Uwielbienie:
DN 309, SS 443, ExD 580
Cały świat niech śpiewa tę pieśń 1-4
Uwielbiajmy Boga Ojca za to, iż w swej miłości podtrzymuje nas „w drodze do nieba i uczy całym sercem miłować to, co wieczne” (z modlitwy po komunii).

Zakończenie:
DN 357, SS 7, ExD 404
Oto Pan Bóg przyjdzie
Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjną antyfonę adwentową.
Tagi: