Propozycje śpiewów - 2. Niedziela Adwentu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 03.12.2009 13:42

Numery: DN – Droga do nieba SS – Śpiewnik Siedleckiego 2001 ExD – Exsultate Deo 2004 Numeracja zwrotek wg DN.

Wejście:
DN 359, SS 8, ExD 407
Oto Pan przybywa 1-3
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście, „oto Pan przyjdzie, by zbawić narody” oraz słów dzisiejszej Ewangelii, w której czytamy wezwanie skierowany do nas wszystkich: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”

Przygotowanie darów:
DN 346, SS 3, ExD 394
Grzechem Adama 1-2
Słowa tej pieśni nawiązują do dzisiejszej Modlitwy nad Darami, której tekst mówi, iż „brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować”, lecz jednak ufnie wznosimy prośby do Pana o „deszcz na ziemskie niwy”.

Komunia:
DN 345, SS 12, ExD 393
Głos wdzięczny z nieba wychodzi 1-3, 5-6
Pieśń ta, nawiązując do antyfony na komunię, mówi o radości płynącej ze spodziewanego i oczekiwanego przyjścia Syna Bożego – w dzień Jego narodzenia, jak i w dniu ostatnim.

Uwielbienie:
DN 323, ExD 174
Niechaj będzie uwielbiony Bóg 1-8 (ExD 1-5, 11-14)
Uwielbiajmy Boga Ojca, który lud swój, Lud wybrany, zawsze ma w swojej pieczy.

Zakończenie:
DN 357, SS 7, ExD 404
Oto Pan Bóg przyjdzie
Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjną antyfonę adwentową.


Tagi: