Propozycje śpiewów - 4. Niedziela Adwentu

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 17.12.2009 21:23

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo wyd. IX

Wejście:
Spuście nam na ziemskie niwy
DN 368:1-3; SL 64:1-3; ExD 419:1-3
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.”

Przygotowanie darów:
Archanioł Boży, Gabriel
DN 341:1-3; SL 51:1-3; ExD 389:1-3
Dzisiejsza IV niedziela adwentowa w szczególny sposób poświęcona jest osobie Panny Marii. Bierzmy przykład z Jej postępowania, wzorujmy się na Jej ufnym „Fiat!”.

Komunia:
Urząd zbawienia ludzkiego
DN 373:1-7
lub:
Po upadku człowieka grzesznego
DN 361:1-7; SL 60:1-7; ExD 410:1-5
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel.”

Uwielbienie:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego
DN 6.7:1-13; ExD 191:1-7
Wychwalajmy Boga słowami maryjnego Magnificat.

Zakończenie:
Oto Pan Bóg przyjdzie
DN 357; SL 58; ExD 404
Na zakończenie zaśpiewajmy tradycyjną antyfonę adwentową.
Tagi: