Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie 2009

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 21.12.2009 22:42

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo wyd. IX

Wejście:
Msza w nocy: Wśród nocnej ciszy
DN 441:1-4; SL 108:1-4 ExD 378:1-4
Pośród nocy głos się rozchodzi: narodził się nam Zbawiciel!
Msza w dzień: Gdy się Chrystus rodzi
DN 401:1-4; SL 87:1-4; ExD 356:1-4
Radujmy się z narodzenia Pana! Wraz z aniołami wyśpiewujmy „Gloria!”

Przygotowanie darów:
W żłobie leży
DN 442:1-4; SL 109:1-4; ExD 376:1-3
Adorujmy Dzieciątko położone w ubogiej stajence.

Komunia:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
DN 426:1-10; SL 101:1-10; ExD 369:1-5
W nawiązaniu do śpiewu przed Ewangelią: „Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.”

Uwielbienie:
Ciebie Boga wysławiamy
DN 311:1-14, SL 473:1-14; ExD 154:1-14

Zakończenie:
Bóg się rodzi
DN 387:1-2,5; SL 79:1-2,5; ExD 347:1-2,5
Niech Dzieciątko błogosławi nam wszystkim!
Tagi: