Propozycje śpiewów - Niedziela Chrztu Pańskiego

oprac.: Tomasz Kmita

publikacja 10.01.2013 22:20

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo wyd. IX

Wejście:
Anioł pasterzom mówił
DN 383:3,6-7; SL 76:3,6-7; ExD 346:3,6-7
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście brzmią słowa kolędy: „Ten-ci jest Syn mój najmilejszy, […] Tego wy słuchajcie”.

Przygotowanie darów:
Pan z nieba i z łona Ojca
DN 422:1-2; SL 99:1-2
Słowa tej pieśni nawiązują do modlitwy nad darami: „Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, […] który zgładził grzechy świata.”

Komunia:
Tryumfy Króla niebieskiego
DN 434; SL 105; ExD 374
Radujmy się wraz z chórem Tryumfów z przyjścia Tego, o którym Jan mówi: „Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (ant. na komunię).

Uwielbienie:
Chwalcie Pana wszyscy
DN 206:1-2, SL 24:1-2
Wychwalajmy pieśnią Boga Ojca, naszego Stwórcę.

Zakończenie:
Com przyrzekł Bogu
DN 207:1-2; ExD 450:1-2
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń przypominającą, iż poprzez chrzest na każdym z nas spoczęła łaska, ale także obowiązki.