Tak to wygląda dzisiaj

publikacja 18.04.2003 11:07

Droga Krzyżowa w Jerozolimie

 


Tak jak wtedy, także dziś trasa Drogi Krzyżowej Jezusa wiedzie wśród ulicznego zgiełku, zabiegania codziennymi sprawami. Jej poszczególnych stacji czasami trzeba uważnie wypatrywać na ścianach domów lub elementach architektonicznych. A w miejscu śmierci i pogrzebania Chrystusa poszczególne Kościoły mozolnie uczą się na nowo jedności...

 

 

 

 

 

 

 

STACJA I. - Tu Pan Jezus został na śmierć skazany

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Pierwsza stacja znajduje się w pobliżu klasztoru biczowania. Tu Piłat przesłuchiwał Jezusa. Tu Go skazał. Stąd wyraszamy śladami Chrystusa...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA II. - Tu Pan Jezus wziął krzyż na swoje ramiona

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Stacja druga znajduje się w pobliżu pozostałości starożytnej rzymskiej konstrukcji znanej jako Łuk Ecce Homo. Dziś widoczna jest tylko część budowli, wzniesionej za czasów Hadriana (135 r. po Chr.). Lewa arkada, dziś niewidoczna, stanowiła kiedyś fragment klasztoru muzułmańskich derwiszów. Prawa część zachowała się do naszych czasów jako część kościoła Sióst Syjonu. Kościół ten powstał w miejscu starożytnej twierdzy Antonia. Na posadzce do dziś wyryte są znaki dawnej rzymskiej gry w kości, uprawianej przez żołnierzy.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA III. - Tu Pan Jezus po raz pierwszy upadł pod krzyżem

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Mała kapliczka, należąca dziś do Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego, wybudowana w XIX wieku, a odnowiona ze składek polskich żołnierzy przebywających w Palestynie w czasie II wojny światowej.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA IV. - Tu Pan Jezus spotykał swoją Matkę

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Niewielkie oratorium. Lunetę nad wejściem zdobi rzeźba polskiego artysty T. Zielińskiego. Cała kaplica to owoc ofiarności Polaków.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

Kolejne stacje na następnej stronie

 

 

STACJA V. - Tu Szymon Cyrenejczyk został przymuszony, by pomagał nieść krzyż Panu Jezusowi

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Spotkanie Szymona Cyrenejczyka i fakt, że został przymuszony do niesienia krzyża z Jezusem przypomina tylko napis na architrawie jednego z domów...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA VI. - Tu święta Weronika otarła twarz Panu Jezusowi

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Szósta stacja Drogi Krzyżowej pozostaje pod opieką greckokatolickiego zakonu Sióstr Mniejszych. Tu znajduje się grób św. Weroniki. Natomiast jedwabna chusta, na której zgodnie z tradycją uwiecznione zostały rysy Jezusa, przechowywana jest w Rzymie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA VII. - Tu Pan Jezus po raz drugi upadł pod ciężarem krzyża

 


<

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Miejsce drugiego upadku Jezusa wyznacza filar na skrzyżowaniu Via Dolorosa z malowniczą, ruchliwą uliczką handlową...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

Kolejne stacje na następnej stronie

 

STACJA VIII. - Tu Pan Jezus pocieszał płaczące niewiasty

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

W zewnętrznej ścianie greckiego klasztoru prawosławnego wyrzeźbiono na pamiątkę opisanego przez św. Łukasza epizodu spotkania Jezusa z płaczącymi kobietami mały krzyż. Z czasem ten niewielki znak sczerniał i nie widać go zbyt dobrze...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA IX - Tu Pan Jezus po raz trzeci upadł pod krzyżem

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

O trzecim upadku Jezusa przypomina kolumna z okresu rzymskiego przy wejściu do klasztoru koptyjskiego. To ostatnia stacja jerozolimskiej Drogi Krzyżowej widoczna na zewnątrz budynku. Pozostałe znajdują się w Bazylice Świętego Grobu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA X. - Tu Pan Jezus został z szat obnażony

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Na miejscu ukrzyżowania i trdzydniowego spoczynku ciała Jezusa stoi dziś Bazylika Świętego Grobu. Poszczegolnymi częściami świątyni zarządzają różne Kościoły chrześcijańskie. W jednej z jej kaplic (rzymskokatolickiej) mieści się mozaika przedstawiająca scenę odarcia Jezusa z szat i...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

Kolejne stacje na następnej stronie

 

 

STACJA XI. - Tu Pan Jezus został przybity do krzyża

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

W tej samej kaplicy, w której rozważa się stację dziesiątą, znajduje się wizerunek przypominający przybicie Jezusa do krzyża...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA XII. - W tym miejscu Pan Jezus umarł na krzyżu

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Druga kaplica, znajdująca się na miejscu ukrzyżowania Chrystusa, należąca do Kościoła prawosławnego, ozdobiona jest naturalnej wielkości ikonami przedstawiającymi Jezusa, Marię i św. Jana. U stóp wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa widać kawałek skały, gdzie srebrny pierścień wyznacza miejsce, w którym stał krzyż Zbawiciela...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA XIII. - Tu Pan Jezus został zdjęty z krzyża

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Przy wejściu do Bazyliki Świętego Grobu znajduje się podłużny blok wypolerowanego różowego wapienia. Wyznacza miejsce dawnego oratorium Namaszczenia, zniszczonego w czasie licznych rekonstrukcji budowli. Według tradycji tu namaszczono wstępnie ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża i tu opłakiwała swego Syna Maryja.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

 

 

 

 

STACJA XIV. - Tu Pan Jezus został złożony do grobu

 

 

 

 

 


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Sanktuarium Najświętszego Grobu Pańskiego znajduje się w centrum Anastazis i powstało w wyniku dokonywanych przez stulecia przekształceń pierwotnego grobu żydowskiego. Wejście prowadzi do pierwszej, większej komory, zwanej kaplicą Anioła. Kamień wskazuuje miejsce, w którym siedział Anioł mówiący niewiastom o Zmartwychwstaniu.

Sama komora grobowa z wnękami jest niewielka. Widać kamień przykrywający niegdyś grób Jezusa...

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)