Niebo i ziemia

o. Marek Mularczyk OMI

publikacja 28.03.2003 17:12

Droga Krzyżowa napisana przez misjonarza pracującego na Madagaskarze Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – dedykuję.

STACJA I. - Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi
Przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”(Ps. 2,2)

Prowadzący Chór;
Dzień ten już się kończył, miał ku zachodowi,
Gniewem obcej ziemi był on naznaczony,
Oczy swe zwrócili ku Twemu Synowi,
Oskarżeniem i winą był On obarczony.

Niebo milczało milczeniem wielkim, kiedy ziemia Pana na śmierć skazywała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA II. - Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Ja Go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
Osłonię Go, bo uznał Moje imię” (Ps. 91,14)

Matka Oblubieńca;
Zanim weźmiesz Synu krzyż na swe ramiona,
Poczuj ciepło drzewca, dotknij go rękami,
Dusza ma do głębi już dawno zraniona,
Grzesznego świata i jego winami.

Niebo milczało milczeniem bezsilnym, kiedy ziemia Pana krzyżem obarczała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA III. - Pierwszy upadek pod ciężarem Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą,
Tyś chwałą Moją i Ty Mi głowę podnosisz” (Ps. 3,4)

Chór I;
Wokół nic nie słychać, cisza przejmująca,
Linii horyzontu ślady zamazane,
Dusza Twoja z bólu opuszczenia drżąca,
To Twój los na ziemi, Boże nasz i Panie.

Ziemia milczała milczeniem głuchym, kiedy niebo Pana z ziemi podnosiło.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

Kolejne stacje na następnej stronie

STACJA IV. - Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Kto wystąpi w Mojej obronie przeciw niegodziwcom,
Kto Mnie zasłoni od złoczyńców” (Ps. 93,16)

Chór II;
Kiedy byłeś mały, jeszcze najmilejszy,
Bukiety kwiatów w ogrodzie zrywałeś,
Winnych gronu owoc, drzewo najpiękniejsze,
Matce Twej milczący na ręce składałeś.

Matka milczała milczeniem bolesnym, kiedy ziemia godność swoją zatracała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA V. - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Przebudź się, wystąp w obronie Mego prawa,
W Mojej sprawie, mój Boże i Panie” (Ps. 35,23)

Chór I;
Przydać pragną Tobie z trudu wyzwolenia,
Oto idziesz przed nim, krzyż Twój niosącego,
Oczy swe nasycić chcą żądzą patrzenia,
Chcą Cię widzieć na krzyżu, umierającego.

Niebo milczało milczeniem zdumienia, kiedy ziemia udręczenia Pana czekała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA VI. - Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą
Wybaw Mnie w swej łaskawości” (Ps. 31,17)

Chór II;
O, kobieto znikąd, nikomu nieznana,
Która przechodzisz obok tych w pośpiechu,
Z chustą idziesz w dłoniach do naszego Pana,
Ulżysz Jego męce, otrzesz Mu powieki.

Ziemia milczała milczeniem wdzięcznym, kiedy niebo oblicze Pana darowało.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA VII. - Drugi upadek pod ciężarem krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Wiedzcie, że Pan Mi okazuje cudownie Swą łaskę,
Pan Mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam” (Ps. 4,4)

Matka Oblubieńca;
Wstań i idź mój Synu, taka Ojca wola,
Niebu już i ziemi trudu nie wystarcza,
Głos zmęczenia Twego nieustannie woła,
Ciało Twoje znowu grzech świata obarcza.

Ziemia milczała milczeniem zmęczenia, kiedy niebo Pana wspomagało.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

Kolejne stacje na następnej stronie

STACJA VIII. - Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Odrzuciłeś nas, o Boże, starłeś nas,
Rozgniewałeś się, lecz powróć do nas” (Ps. 60,3)

Chór I;
Wspomnij Panie na to, co nas dziś spotkało,
Dzień ten jakby inny, w niczym niepodobny,
Domostw ojców naszych nic nie pozostało,
Krok Twój jeno Chryste, ostaje się godny.

Niebo milczało milczeniem brzemiennym, kiedy ziemię przestroga ogarniała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA IX - Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Przez wszystkie pokolenia upamiętnię Twe imię;
Dlatego po wiek wieków sławić Cię będą narody” (Ps. 45,18)

Chór;
Wokół znów nachodzi rozłam coraz większy,
Nogi Twe drętwieją, ręka uścisk traci,
Ciężar grzechów naszych, duszy Twojej ciąży,
Wstań, idź dalej Panie, Twoja Matka prosi

Ziemia milczała milczeniem dostojnym, kiedy niebo Panu mocy dodawało.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA X. - Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Niech się cofną zawstydzeni
Ci, którzy z niedoli Mojej się weselą” (Ps. 40,15b)

Matka Oblubieńca;
Skądże im to przyszło, jakże się to stało,
Synu mój najmilszy na ziemi leżący,
Świat cały okrywa Twoje święte ciało,
W dali drzewo życia i ogród kwitnący.

Niebo milczało milczeniem wstydliwym, kiedy ziemia występku się dopuszczała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA XI. - Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Będzie Mnie wzywał, a Ja Go wysłucham
I będę z Nim w utrapieniu,
Wyzwolę Go i sławą obdarzę” (Ps. 91,15)

Oblubieniec;
Jeszcze do was przyjdę, jeszcze będę z wami,
Na ten czas odchodzę gwoźdźmi ugodzony,
Jeszcze was ogarniam moimi oczami,
Jeszcze do was przyjdę, choć teraz wzgardzony.

Niebo milczało milczeniem pokutnym, kiedy ziemia Pana krzyżowała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

Kolejne stacje na następnej stronie

STACJA XII. - Jezus na krzyżu umiera

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Sprawię, że potomstwo Jego będzie wieczne,
A Jego tron – trwały jak dni nieba” (Ps. 89,30)

Oblubieniec;
Głuchym płacz Mój pozostanie, taka Ojca wola,
Otaczasz Mnie glorią, wywyższasz na wieki,
Ciało Me na krzyżu w mękach wielkich kona,
Chwała Matce i Bogu za dar zbawczej męki.

Ziemia milczała milczeniem dziękczynienia, kiedy niebo pokłon Panu oddało.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA XIII. - Jezus z krzyża zdjęty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,
I Tobie, Panie, pokłon oddadzą,
I będą sławiły Twoje imię” (Ps. 86,9)

Chór II;
Kiedy byłeś mały, jeszcze najmilejszy,
Bukiety kwiatów w ogrodzie zrywałeś,
Winnych gronu owoc, drzewo najpiękniejsze,
Matce Twej i Bogu na ręce składałeś.

Niebo milczało milczeniem spełnienia, kiedy ziemia Matce Syna składała.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA XIV. - Jezus do grobu złożony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Pieśnią chcę chwalić imię Boga
I dziękczynieniem Go wysławiać” (Ps. 69,31)

Chór;
Przyjmuje Cię ziemia, niebo przywołuje,
Odpoczywaj tu z nami, Boże nasz i Panie,
Matka Twa przy Tobie, Syna opłakuje,
Niedzielny poranek cichością powstanie.

Ziemia milczała milczeniem błogosławionym, kiedy niebo pieśń o Panu

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)

STACJA XV. - Jezus zmartwychwstały

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.

„Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
I rozgłaszajcie jego chwałę (Ps. 66,8)

Prowadzący Chór;
Otoczył Cię chwałą Ojciec Twój niebieski,
Wywyższył na wieki ponad wszelkie stany,
Bogu jesteś miły, za Twe zbawcze dzieło,
Panią świata i nieba, Matka Twa Niepokalana.

Ziemia milczała milczeniem zbawiennym, kiedy niebo Pana ofiarowało.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (audio)


Wielki Piątek Roku Pańskiego 2003