Propozycje śpiewów - 18 września

oprac. Piotr Braun

dodane 17.09.2017 18:47

Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wcześnie osiągnąwszy doskonałość przeżył czasów wiele. * Jego dusza podobała się Bogu, * dlatego pospieszył i wywiódł go spośród nieprawości”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „Chwalcie Pana wszyscy”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Błogosławieni ubodzy i cisi (zwrotki nr 1, 3, 5)
Podczas procesji z darami zaśpiewajmy pieśń „Błogosławieni ubodzy i cisi”, której trzecia zwrotka jest powtórzeniem aklamacji przed Ewangelią.
 
Śpiew na Komunię:
Dałeś nam Chleb z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona komunijna brzmi: „Podarował im chleb z nieba, * chleb Aniołów spożywał człowiek”, dlatego w czasie Komunii Świętej śpiewajmy „Dałeś nam Chleb z nieba”.
 
Śpiew po Komunii:
Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Po Komunii Świętej chwalmy „Pana w jego świątyni, na wspaniałym nieba sklepieniu”.
 
Śpiew na zakończenie:
Cześć Maryi (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Święty Stanisław Kostka był wielkim czcicielem Matki Bożej. Mszę Świętą zakończmy więc śpiewem ku Jej czci.