Propozycje śpiewów - 21 września

oprac. Piotr Braun

dodane 17.09.2017 18:50

Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Introit dzisiejszego święta został zaczerpnięty z Ewangelii według świętego Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu; * uczcie je zachowywać wszystko, * co wam przykazałem”. Nawiązując do treści antyfony, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Rozważając opis powołania świętego Mateusza na apostoła, zaśpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”.
 
Śpiew na Komunię:
Pokarmie Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas Komunii Świętej śpiewajmy zaproponowaną pieśń, która nawiązuje do antyfony: „Pan mówi: * Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
 
Śpiew po Komunii:
Chlebem życia posileni (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do pierwszego czytania, w którym słyszeliśmy wezwanie do zachowania jedności, uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem „Chlebem życia posileni”.
 
Śpiew na zakończenie:
Jezu, zostań w nas (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Prośmy o umocnienie między nami jedności, śpiewem pieśni „Jezu, zostań w nas”.