Propozycje śpiewów - 29 września

oprac. Piotr Braun

dodane 17.09.2017 18:58

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Śpiew na wejście:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki nr 1, 2, 9, 10)
Rozpocznijmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”, którego wskazane zwrotki nawiązują do introitu: „Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, * potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, * aby słuchano słów Jego”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Najświętszą Trójcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Święto świętych Archaniołów uczy nas, że zastępy Aniołów służą Panu Zastępów. Dlatego podczas procesji z darami zaśpiewajmy „Najświętszą Trójcę”.
 
Śpiew na Komunię:
Niebo, ziemia, świat i morze (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie śpiewajmy pieśń „Niebo, ziemia, świat i morze”, która nawiązuje do antyfony: „Będę Cię sławił z całego serca, Panie, * będę Ci śpiewał psalm wobec
Aniołów”.
 
Śpiew po Komunii:
Kłaniam się Tobie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Uwielbiajmy dobrego Boga, któremu służą Aniołowie, śpiewem „Kłaniam się Tobie”.
 
Śpiew na zakończenie:
W drogę pokoju (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Liturgię Mszy Świętej zakończmy śpiewem, w którym prosimy świętego Rafała, Archanioła, o prowadzenie po drogach życia.