Skarbiec liturgii - kolekta 2. Niedzieli Wielkiego Postu

Piotr Alabrudziński

dodane 27.02.2009 21:42Boże, Ty nam nakazałeś słuchać
Twojego umiłowanego Syna,
ożywiaj naszą wiarę swoim słowem,
abyśmy odzyskawszy czystość duszy,
mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały.
Przez naszego Pana...Jak bardzo człowiek potrzebuje narządów zmysłu. Ciężko jest wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie w społeczeństwie bez słuchania, czy patrzenia. Te dwa elementy są również bardzo ważne w rozwoju prawdziwej i żywej wiary. Św. Paweł naucza, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy(por. Rz 10, 17). Jej wypełnieniem natomiast jest oglądanie Bożej chwały. Oczami duszy, wiary można zobaczyć to, co niewidzialne dla zmysłów, ale realne – dobro, miłość, pokój. Ten wzrok duchowy otrzymałem na Chrzcie świętym. Pytanie zasadnicze - czy staram się z niego korzystać podczas Eucharystii, aby zobaczyć Boga zamkniętego w skończoności, jak też i zwyczajnie, aby spotkać Go w drugim człowieku. Są bowiem rzeczy, w które najpierw trzeba uwierzyć, aby móc je następnie oglądać...

Tagi: