18. tydzień zwykły

Piotr Alabrudziński

dodane 03.08.2013 22:37

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

Słowo wolność współcześnie odmienia się przez wiele przypadków. Często niestety są to przypadki skrajne. Jestem człowiekiem wolnym. Nie ma jednak sprzeczności czy konfliktu pomiędzy moją wolnością, a tym, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Mało tego, to wyznanie jest właśnie jej podkreśleniem i pewną formą przebóstwienia. W dzisiejszej kolekcie jednym tchem nazywamy Boga Stwórcą i Panem. Przypadek? Nie, to określenie potwierdzające Bożą wszechmoc i opiekę nad światem i każdym człowiekiem. A jednak mimo to nie wszystko wydaje się iść Bożym torem. Wciąż wyrywa się z ludzkich serc i ust dramatyczna skarga-pytanie: unde malum, skąd zło? Setki modlitw płynących pod prąd doczesności, do Boskiego Źródła wszystkich rzeczy, a ponad nami wciąż jakby puste Niebo i ani jednej kropli łaski, ani jednego promyka nadziei... i Bóg, który jest Stwórcą i Panem, który najlepiej wie, czego mi potrzeba i nigdy mi tego nie odmawia. Kiedy wreszcie nauczę się, że to On jest nade mną, a nie ja nad Nim? A może wystarczy zachwyt, nowość życia w Chrystusie? A może... „tylko jak powoli nie zmieniać siebie w głaz” ?...